El llaüt "Nova Catalina" navega des del passat al present i el futur

El llaüt “Nova Catalina” navega des del passat al present i el futur

El Nova Catalina és l’embarcació en la qual navegarem en la nostra Volta a Mallorca, un llaüt que va néixer en una frontera evolutiva: fou concebut el 1940 per a la pesca de costa a la badia de Palma (Mallorca) segons els models propis dels dies de la vela i del rem, però incorporant un motor com a recurs que s’havia anat imposant des dels anys 20 del segle passat. Eren dies en que els pescadors assumien la nova tecnologia i la maceraven amb les formes de navegació seculars, entenen les seves barques com moto-velers i, encara no, com unitats de propulsió purament mecànica.
En aquest context, el Nova Catalina, tocà l’aigua amb un aspecte humil, amb una eslora de 25 pams d’eslora (5 metres d’eslora) i amb les formes d’una tipologia, el llaüt, de la qual se’n tenen referències des de la Baixa Edat Mitjana. L’aparell de vela original – que hem restituït – era el de triquet (vocable local per referir-se a trinquet) i mitjana, fórmula molt comú en les petites embarcacions insulars. El triquet se situa a la proa i s’hi hissa una llatina, de maniobra simplificada i que fa ús d’un botaló per passar-hi el davant, cap que controla la verticalitat de l’antena, la verga on es ferma el gràtil. La mitjana és a l’extrem de popa, una llatina especialment vertical i també de maniobra sintètica. Aquesta disposició de l’arboradura respon a la voluntat de deixar el centre de l’embarcació transitable per a les tasques pròpies de la feina en mar. En realitat, és tracta d’un aparell que s’articulava amb un de més complex, que permetia complementar el triquet i la mitjana amb una llatina de pal central. Tot i així, el pescador d’arts menors sovint mantenia desarborat el pal central perquè li bastaven el triquet i la mitjana per feinejar; només feia servir la vela major per desplaçaments llargs, en condicions de vent molt feble o en determinats tipus de pesca.
En incorporar-se el motor en les unitats de poca eslora, l’aparell format exclusivament pel triquet i la mitjana va ser el que va perdurar. El pal central es va obviar considerant que, juntament amb la màquina, ocupava massa espai i, a més, la propulsió mecànica oferia prou autonomia perquè no calgués un velam tan complet.
Però els recursos tecnològics a l’ús s’hagueren de sotmetre a altres consideracions. El Nova Catalina s’emmarca en un període en que els pescadors que ja s’havien familiaritzat amb els motors tornaren a armar les veles i els rems: fou construit tot just havia acabat la Guerra Civil espanyola; eren els dies de la post-guerra i les restriccions eren severes, també les de combustible. Per aquesta raó, fou comú el retorn parcial als sistemes de propulsió seculars per estalviar; la saviesa acumulada en les formes de navegació fou important per a la subsistència.NC1
Per raons menys bel·licoses, nosaltres també hem decidit estalviar combustible, més encara, en prescindirem; traurem el motor. No és una involució, és una proposta per projectar cap el present i cap el futur les embarcacions tradicionals atenent a uns recursos que formen part del seu ADN. No és la nostra resposta a una post-guerra, però sí a una lluita global per a la sostenibilitat. La perspectiva històrica ens permet valorar el motor d’explosió com un impàs que és en camí de ser superat. És clar que som en el preludi de l’expansió de sistemes de propulsió alimentats per energies netes, i ho valorem profundament, però el nostre missatge comença per gaudir de l’herència del rem i de la vela en un acte d’autosuficiència energètica i, alhora, de respecte amb la mar. El nostre joc és amb el vent i amb els rems, elements que entenem com amics del medi al qual ens aproximem demanant-li permís, amb l’educació pertinent de qui entra en una casa externa. És un gest, també, d’autoestima cultural, un reconeixement al nostre patrimoni marítim; és un missatge que llencem assumint el paradigma de fer feina des del local per assolir allò que és universal. Amb la Volta a Mallorca, el nostre llaüt torna a néixer o viu una segona joventut. I nosaltres amb ell.
NC3 NC2