Fum en el paradís

Fum en el paradís

L’amenaça de prospeccions petrolíferes en el Mediterrani occidental és la remor del cru que ve a reclamar l’ànima d’un entorn profundament depenent del combustible fòssil (oceana.org)

Mallorca, l’illa que circumnavegarem, encarna en molts sentits la paradoxa dels indrets que ofeguen les possibilitats de sostenibilitat idíl·lica sota el desenvolupisme i la incapacitat de posar-se al dia quant a fonts alternatives d’energia.  Les seves centrals tèrmiques depenen dels combustibles fòssils, alhora que una àmplia xarxa d’autopistes i carreteres, que eclipsa una minsa xarxa de transport públic, afavoreix la presencia massiva de vehicles privats; el percentatge de cotxes per habitant és un dels més alts del món, hi ha 1.000 cotxes per cada 1.000 habitants, xifra que només algunes ciutats nord-americanes i japoneses assoleixen.

Voltarem l’Illa al rem i a la vela amb el Nova Catalina perquè ens agrada navegar d’aquesta manera, però sobretot perquè no volem contribuir a construir una resposta coherent a la negativa a les prospeccions.

La mar no està exempta, en absolut, de la dependència del combustible fòssil. Podem considerar que les Illes Balears s’ajusten als patrons nàutics del conjunt de l’Estat i estimar que les matriculacions d’embarcacions a motor, motos d’aigua, pneumàtiques plegables i semi-rigides, sumen més del 90% de la flota; les embarcacions a vela no assoleixen el 10%. Aquesta estimació la fem sobre un informe sobre les matriculacions d’embarcacions de l’any 2012, però la variació insular tant amb relació al conjunt estatal com arran de l’evolució en aquests anys no pot ser molt discordant amb aquestes pautes. També a la mar, el rei és el motor d’explosió.

Clar que són lloables les mobilitzacions en contra les prospeccions petrolíferes, però la negativa estarà pendent d’omplir-se de contingut si no comencem a assumir un canvi de paradigma, si no ens creiem que és l’hora de canviar de font d’energia. Tots sabem que si les prospeccions fòssils no es fan al Mediterrani Occidental es faran a un altre indret; ja ens miràrem des de la distància desastres com la contaminació del riu Níger o els vessaments al Golf de Mèxic, com si no anés amb nosaltres.

Algunes entitats que fan feina per un canvi de model:
– Gob (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa)
– Poc a poc,
– Som energia